Da li u aikidou vežbati sa mačem ili ne ?

bokenDa li u aikidou (bez obzira na stil) treba vežbati sa mačem ili ne ? Mnogo je nedoumica oko ovog pitanja.

Sa jedne strane, komentari da "niko danas ne nosi sa sobom mač i zato nije potrebno vežbati sa njim", su neozbiljni i površni. Takođe, iza te izjave može se vrlo lako sakriti nepoznavanje ove oblasti.

Sa druge strane, preterano korišćenje mača i uvežbavanje mnogobrojnih kata u sistemu treninga bez ozbiljnog i dubokog poznavanja principa, može nas odvući sa pravilnog puta u napredovanju.

Aikido - Jiyu Waza

Jiyu Waza je pre svega način uvežbavanja aikido tehnika, a kasnije i ozbiljna priprema za samoodbranu od više napadača.

 aikido jiyu wazaU stvari, radi se o neprekidnom izvođenju tehnika u odnosu na kontinuirani napad, iz raznih uglova,  u dinamici. Može se izvoditi sa jednim, ili sa više napadača, a najčešće se radi sa dva napadača.

Uglavnom se unapred odredi vrsta napada, kako bi izvođenje tehnika bilo pravilno i postepeno, ali se može raditi i u uslovima bez unapred dogovorenog napada.

U želji da u što kraćem roku, dođu do atraktivnog prikaza Jiyu Waza-e, vežbači veoma mnogo greše primenjujući određene, napamet naučene šablone, ili se bez plana jednostavno samo brzo napamet okreću. Na prvi pogled, to može izgledati atraktivno, ali je to nepravilan pristup koji dovodi do pogrešnog utvrdjivanja reakcija, koje je kasnije veoma teško iskoreniti.

Istorijat nastanka aikidoa

Morihei Ueshiba

 S obzirom na univerzalnost principa na kojima se zasniva aikido (dinamična sfera, harmonija, sinhronizacija, ispravna distanca, princip neravnoteže, etički principi...) aikido pripada takozvanom "otvorenom" sistemu borenja u kome nema formi i stilova.

 "U aikidou nema formi i stilova. Kretanja u Aikidou su kretanja prirode, čije su tajne duboke i beskrajne."

  Morihei Ueshiba