Program aikido polaganja za 5.kyu

Uslovi za izlazak na aikido polaganje:

Uredno popunjena prijava za aikido polaganje, na kojoj se nalazi odobrenje Vašeg trenera da ste savladali potreban program
IAA pasoš sa uredno izmirenom godišnjom članarinom
Uplaćena taksa za polaganje
Redovno plaćanje mesečne članarine u Vašem aikido klubu u prethodnom periodu
Redovno prisustvo na 40 aikido treninga za 4 meseca neposredno pre polaganja

Aikido tehnike za 5.kyu

KATATE TORI AI HANMI IKKYO (OMOTE)
(Hvat za istu ruku,prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera).

KATATE TORI AI HANMI IKKYO (URA)
(Hvat za istu ruku,prva kontrola, varijanta zalaženjem iza partnera).

SHOMEN UCHI IKKYO (OMOTE)
(Udarac bridom šake odozgo, prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera).

SHOMEN UCHI IKKYO (URA)
(Udarac bridom šake odozgo, prva kontrola, varijanta zalaženjem iza partnera).

KATATE TORI GYAKU HANMI NIKYO (OMOTE)
(Hvat za suprotnu ruku, druga kontrola)

KATATE TORI GYAKU HANMI NIKYO (URA)
(Hvat za suprotnu ruku, druga kontrola)

KATATE TORI GYAKU HANMI SHIHO NAGE (URA)

(Hvat za suprotnu ruku, bacanje u 4 pravca)

KATATE TORI AIHANMI SHIHO NAGE (OMOTE)

(Hvat za istu ruku, bacanje u 4 pravca)

KATATE TORI AIHANMI SHIHO NAGE (URA)
(Hvat za istu ruku, bacanje u 4 pravca)

KATATE TORI AIHANMI KOTEGAESHI
(Hvat za istu ruku, izvrtanje šake spolja)

KATATE TORI AIHANMI IRIMI NAGE
(Hvat za istu ruku, bacanje prednjim ulaskom)

USHIRO RYOTE TORI IKYO (OMOTE)

(Hvat otpozadi sa dve za dve ruke, prva kontrola)

USHIRO ERI TORI NIKYO (OMOTE)
(Hvat za okovratnik otpozadi, druga kontrola)

SUWARI WAZA KOKYU HO
(Rušenje ekstenzijom-na kolenima)

Povezani tekstovi