Aikido - rad sa decom

Kada govorimo o treningu aikidoa za decu, trebalo bi se voditi za maksimom "...Kroz igru do znanja...", jer suština dečije prirode je radoznalost, živost, upućenost na drugu decu. Iz toga sledi i manjak pažnje, nestalnost, kratko vreme koncentracije, sklonost za razgovor itd.

AUTORITET  I ZNANJE

Svaki trener u radu sa decom, mora imati dovoljno autoriteta ali i znanja da zainteresuje grupu dece koju vodi, sa vežbama koje zaokupljaju dečiju pažnju. Pored toga, odabir tempa treninga kao i kombinacija elementarnih igara i Realnog Aikido-a, čini osnov pripreme za trening. To predstavlja "ključ" uspeha u radu sa decom.

STRUKTURA TRENINGA

Za početak, vreme trajanja treninga za uzrast od 5 do 10 ili 12 godina, je sat vremena:  

-  15 minuta  - zagrevanje

 - 25 miuta -  kretanje i tehnike

-  20 minuta -  elementarne igre i vežbe snage.

Da je to optimalno vreme koje dete može da isprati, svedoči i vreme trajanja jednog školskog časa (45minuta).

KOMUNIKACIJA

Da bi trening dece bio uspešan, potrebno je ostvariti kontakt sa decom i uspostaviti zdravu i otvorenu komunikaciju, kao i sagledati grupu u celosti. Posebno obratiti pažnju na posebne  slučajeve (hiper-aktivna deca) i pravilno raditi sa njima. Naime, dešava se da  dete svoju energiju ne može pravilno kanalisati i vrlo brzo "razgori" atmosferu u sali, pa deca "preuzimaju" stvar u svoje ruke, usled čega možete izgubiti  kontrolu nad grupom. Ovome može doprineti i prisustvo roditelja ili drugih koji su doveli decu na trening, ičesto ih je potrebno skloniti iz dečjeg vidokruga. Trener mora biti deci sav i jedini svet, za vreme trajanja treninga realnog aikidoa.

OSETITI ENERGIJU DECE

Kada se uđe u trening, deca počinju da vraćaju energiju koju dobijaju, što trener mora znalački da iskoristi za nastavak pozitivne radne atmosphere: ponekada je potrebno iznenada promeniti tok treninga iz specifične tehnike  aikido-a u igru, i nazad, vratiti tok na tehniku. Ovaj način može biti i suprotnog smera : od igre prema tehnici. Ta promena sadržaja u samom treningu često ima pozitivan efekat, samo je potrebno osetiti puls grupe i slediti "princip" dobre vibracije koju deca često ispoljavaju.

MOTIVACIJA

Iz dana u dan, deca ne dolaze uvek ekstra motivisana ili raspoložena, takođe nekada su pojedinci na treningu "svoji" te "miniraju" radnu atmosferu (pričom, gurkanjem druge dece i sl.), pa je potrebno uložiti dodatan napor za njihovo "buđenje" i animaciju, na primer: dati im glavnu ulogu u prikazu neke  tehnike, po potrebi I kazniti javnom opomenom, vežbicom snage i td. Važno je da trener bude siguran da je uspešno rešio problem sa takvim pojedincem ili više njih.

SOCIJALIZACIJA

Konačno, uvek je potrebno naglasiti da su deca na treningu deo grupe, što je važan socijalni momenat, uputiti ih jedne na druge u smislu pomoći ili podrške ( pomažu jedni drugima u radu, t.j. stariji brinu o mlađim i sl.), takođe, raditi na ostvarenju svake ličnosti ponaosob, podizanju moralnog i etičkog odnosa prema sebi i drugima. Ovo naravno nije moguće bez porodice, jer osnovu u vaspitanju deteta pre svega čini porodica, pa tek onda trener ili pedagog.

Autor je profesor fizičke kulture, Majstor realnog aikidoa, nosioc crnog pojasa  3. Dan

Povezani tekstovi

Kako izgleda aikido trening?