Yoshinkan Aikido


gozo shiodaGozo Shioda je formirao Yoshinkan stil aikidoa, na osnovu osećaja da je učenicima potrebna veća doslednost u procesu treninga. Zato je stvorio strukturisani metod treninga, kako bi početnici mogli savladati bazične tehnike.

Tehnike su sastavljene od elemenata kao što su: početni napad, uspostavljanje kontrole, i primena poluga i bacanja. One su dalje podeljene u dve grupe zvane ichi (broj 1) i ni (broj 2) tehnike.

Kod Ichi tehnika imate osećaj da energija odlazi od Vas, tj. da idete za partnerovim povlačenjem.Kod Ni tehnika, imate osećaj da energija dolazi prema Vama, tj da protivnikovo guranje preusmeravate ili okrećete od protivnikovog guranja.

Yoshinkan aikido ima oko 150 kihon waza (bazičnih tehnika) koje se vežbanjem ponavljaju. Njihovim usavršavanjem, omogućuje se učenicima da savladaju i ostale tehnike, kojih ima oko 3000.

 

U nastavnom planu se ne vežbaju forme sa oružjem, osim kao dodatak za bolje sagledavanje tehnika bez oružja.

Ne postoji takmičenje, kao i u mnogim drugim aikido stilovima. Ističe se primena u samoodbrani. Yoshinkan aikido je jedna od disciplina koju izučava policija grada Tokija.

Osim naglaska na pravilnu distancu, pravovremeno reagovanje i ravnotežu, u Yoshinkan aikidou se posebno pridaje pažnja stavu i bazičnim kretanjima. Karakterističan stav (kamae) naglašava položaj stopala i kukova. Kukovi i ramena su u obliku kvadrata okrenuti prema napred, prednje stopalo je usmereno spolja, a zadnje stopalo je postavljeno pod uglom od 90 stepeni u odnosu na prednje. Kamae je baza svih Yoshinkan aikido tehnika, i učenici nastoje da ga perfektno savladaju, što će ojačati sve tehnike. Zajedno sa stavom, centralno mesto  zauzimaju 6 Kihon Dosa (bazična kretanja), koja se smatraju centralnim za 150 tehnika. Yoshinkan aikido učenici vežbaju ovo pažljivo, da bi razumeli kako da
pomeraju njihov stav, i da sebe postave u snažnu poziciju.

Bez pravilne forme u bazičnom  kretanju, aikido neće biti efikasan.

{youtube}nWLxcU-qSow{/youtube})

{youtube}D7tXytH7PWo{/youtube})

{youtube}4NRuV5dITM4{/youtube})

{youtube}_XQkGA_w9ZI{/youtube})

{youtube}4bIeBfm8Z40{/youtube})

{youtube}N1dj_ywV3K4{/youtube})

Povezani tekstovi

Kako izgleda aikido trening?