Aikido Dento Iwama Ryu

Hitohiro Saito

Iwama aikido stil, se odnosi na aikido, koji je podučavao Morihei Ueshiba, u Iwama Dođou, mestu u kome se rodio aikido.  

Uglavnom se povezuje sa Morihiro Saitom, i njegovim načinom rada. Iwama je selo u kome je Ueshiba živeo, i u kome su trenirali Morihiro Saito i ostali.

Najveća organizacija u kojoj se trenira Iwama Ryu je Shin Shin Aiki Shurenkai, koju predvodi Hitohiro Saito, sin Morihiro Saita.

Ivamin sistem treninga uključuje učenje aikido tehnika sa oružjem (bokken, jo), i bez oružja.

Pri tome, tehnike su precizno definisane i tako se uče: uglavnom se u početku vežba iz statičnog hvata, sa kretanjem razloženim na više delova, sa kontrolnim pauzama, kako bi se kroz stabilne pozicije tačno uvežbavale aikido tehnike (kihon waza). Tek posle izvesnog vremena se prelazi na kontinualno vežbanje (kino nagare).

U radu sa oružjem, vrlo konkretno je definisan svaki potez, što se odnosi na samostalno treniranje (suburi, kata), tako i na rad u paru. Vrlo se dugo radi u uokvirenoj shemi, kako bi se što bolje usvojili bazični pokreti. Ovu metodu je sistematizovao Morihiro Saito, uz dopuštenje Morihei Ueshibe, sa kojim je proveo 23 godine. Zahvaljujući tome, veći deo originalnog učenja Morihei Ueshibe je ostao sačuvan. Da podsetimo, Morihei Ueshiba je jedino Morihiro Saitu dopustio da pokazuje rad sa mačem i štapom.

Povezani tekstovi

Kako izgleda aikido trening?