Aikido seminar Odbrana od noža - februar 2008

 Seminar odbrana od noža uspešno je održan! Konkretna tema seminara bila je: Primena bazičnih realnih aikido tehnika, u odbrani od napada nožem, u samoodbrani, sa osvrtom na osnovne postavke metode usvajanja stečenog znanja i okvire i mogućnosti njihove primene.

Sadržaj seminara je bio veoma raznovrstan, i naročito je posvećena pažnja realnosti primene aikido tehnika, usmislu modifikacija u odnosu na upotrebu u slučaju stvarnog, agresivnog i opasnog, napada. Ovaj deo je objašnjen kroz razne primere principa, koji daju novi uvid u dosad stečena znanja.

Ukoliko ste dodatno zainteresovani za ovu temu, bliža objašnjenja i instrukcije možete dobiti na našim treninzima i seminarima.

Povezani tekstovi