Program za polaganje za decu

Program za polaganje za decu

 
Program polaganja za
decu do 12 godina

 


10. Kju – Žuti pojas
Posle 30 treninga
(3 meseca treniranja)

PADOVI

-    PAD NAPRED
-    PAD NAZAD

KRETANJA

-    TENKAI (Okret na stopalima u mestu)
-    USHIRO TENKAN (Okret unazad)
-    IRIMI TENKAN (Ulazak, okret unazad)
-    TSUGI ASHI (Klizeće kretnje napred)

TEHNIKE U STOJEĆEM STAVU LICEM PREMA PARTNERU

1. KATATE TORI AI HANMI IKYO OMOTE, URA
(Hvat za istu ruku,prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera).

2. KATATE TORI GYAKU HANMI NIKYO
(Hvat za suprotnu ruku, druga kontrola)

3. KATATE TORI AIHANMI KOTEGAESHI
(Hvat za istu ruku, izvrtanje šake spolja)

4. MUNE TORI NIKYO  
(Hvat za prsa, druga kontrola)

TEHNIKE ODBRANE OD NAPADA SA LEĐA

5. USHIRO ERI TORI NIKYO  
(Hvat za rever otpozadi, druga kontrola)

6. OBUHVAT OTPOZADI OKO STRUKA - NIKYO
(Druga kontrola)
9. Kju – Narandžasti pojas
40 treninga od prethodnog polaganja
(5 meseci treniranja od prethodnog polaganja)


PADOVI

-    PAD  NAPRED
-    PAD NAZAD
-    PAD NAPRED – PAD NAZAD

KRETANJA

-    TENKAI (Okret na stopalima u mestu)
-    USHIRO TENKAN (Okret unazad)
-    IRIMI TENKAN (Ulazak, okret unazad)
-    TSUGI ASHI (Klizeće kretnje napred)

TEHNIKE  U STOJEĆEM STAVU LICEM PREMA PARTNERU

1. KATATE TORI GYAKU HANMI IKKYO
(Hvat za suprotnu ruku, prva kontrola)

2. MUNE TORI NIKYO
(Hvat za prsa, druga kontrola)

3. RYOTE TORI SHIHONAGE
(Hvat sa dve za dve ruke, bacanje u 4 pravca)

4. YOKOMEN UCHI GOKYO  
(Kružni udarac rukom, peta kontrola)

TEHNIKE ODBRANE OD NAPADA SA LEĐA

6. USHIRO RYOTE TORI IKKYO
(Hvat sa dve za dve ruke, prva kontrola)

7. USHIRO RYOKATA TORI NIKYO
(Hvat za ramena otpozadi, druga kontrola)

8. Kju – Zeleni pojas
50 treninga od prethodnog polaganja
(6 meseci treniranja od prethodnog polaganja)UKEMI ( PADOVI)

-    MAE UKEMI
-    USHIRO UKEMI
-    MAE-USHIRO UKEMI
-    KATA UKEMI


TAI SABAKI (KRETANJA)

-    TENKAI
-    USHIRO TENKAN
-    IRIMI TENKAN
-    IRIMI TENKAN TENKAI
-    TSUGI ASHI


JIYU WAZA (Kontinualno izvođenje tehnika)

1. CHUDAN TSUKI
(jedan napadač, udarac pesnicom u stomak, izbegavanje napada)


TACHI WAZA

1. KATATE RYOTE TORI IKYO
(Hvat sa dve ruke za jednu, prva kontrola)

2. CHUDAN TSUKI IKYO URA
(Udarac pesnicom u pleksus, prva forma, kružna varijanta)

3. CHUDAN TSUKI KOTEGAESHI
(Udarac pesnicom u pleksus, izvrtanje zgloba šake u stranu).

4. KATATETORI AIHAMI UCHIKAITEN SANKYO
(Hvat za istu ruku, uvrtanje zgloba šake, varijanta sa provlačenjem ispod ruke).

5. YOKOMEN UCHI TENCHINAGE
 (Kružni udarac bridom šake, bacanje u 4 pravca).

USHIRO WAZA

5. USHIRO RYOTE TORI NIKYO
(Hvat sa dve za dve ruke otpozadi, druga kontrola).

6. USHIRO RYOTE TORI SANKYO
(Hvat sa dve za dve ruke otpozadi, uvrtanje zgloba šake).

BUKI WAZA (Odbrana od napada oružjem)

1.GEDAN TSUKI TANTO TORI NIKYO
(ubod nožem odozdo, druga kontrola)
7. Kju – Plavi pojas
60 treninga od prethodnog polaganja
(7 meseci treniranja od prethodnog polaganja)


UKEMI

-    MAE UKEMI
-    USHIRO UKEMI
-    MAE-USHIRO UKEMI
-    KATA UKEMI
-    JUJI GARAMI


TAI SABAKI

-    TENKAI
-    USHIRO TENKAN
-    IRIMI TENKAN
-    IRIMI TENKAN TENKAI
-    TSUGI ASHI
-    SLOBODNO KRETANJE


JIYU WAZA (Kontinualno izvođenje tehnika).

1.    CHUDAN TSUKI
(1 Napadač)

2.    SCHOMEN UCHI
(1 Napadač)

TACHI WAZA
    
1.    JODAN TSUKI IKYO
(Udarac pesnicom u glavu, prva kontrola)

2.    KATATE RYOTE TORI NIKYO
(Hvat sa dve za jednu ruku, druga kontrola).

3.    SCHOMENUCHI IKKYO OMOTE, URA
(Udarac bridom šake odozgo, prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera).

4.    JODAN TSUKI KOTEGAESHI
(Udarac pesnicom u glavu, izvrtanje zgloba šake spolja).

5.    SHOMEN UCHI SANKYO
(Udarac bridom šake odozgo, uvrtanje zgloba šake).

6.    KATATETORI AIHANMI IRIMINAGE
(Hvat za istu ruku, bacanje ulaskom).

USHIRO WAZA

1.    ERI TORI TENCHINAGE
(Hvat za okovratnik otpozadi, bacanje nebo-zemlja).
2.    ERI TORI IRIMINAGE
(Hvat za okovratnik otpozadi, bacanje ulaskom).

BUKI WAZA

1.    SHOMENUCHI TANTO IKKYO OMOTE, URA
    (Bod nožem odozgo, prva kontrola, varijanta direktnim ulaskom u partnera i varijanta zalaženjem iza partnera ).

SUWARI WAZA (Tehnike u klečećem stavu)

1.    KOKYU HO
   (Bacanje ekstenzijom).
6.Kju – Braon pojas
80 treninga od prethodnog polaganja
(10 meseci treniranja od prethodnog polaganja)UKEMI

-    MAE UKEMI
-    USHIRO UKEMI,
-    MAE-USHIRO UKEMI,
-    KATA UKEMI,
-    JUJI GARAMI,
-    USHIRO WAZA-TACHI WAZA

TAI SABAKI

-    TENKAI
-    USHIRO TENKAN
-    IRIMI TENKAN,
-    IRIMI TENKAN TENKAI
-    TSUGI ASHI
-    SLOBODNO KRETANJE

JIYU WAZA (Kontinualno izvođenje tehnika)

1.    CHUDAN TSUKI
(2 napadača)

2.    SHOMEN UCHI
(2 napadača)

TACHI WAZA

1.    MUNE TORI MENUCHI IKKYO
(Hvat za prsa i udarac bridom šake u glavu, prva kontrola).

2.    MUNE TORI MENUCHI SANKYO
(Hvat za prsa i udarac bridom šake u glavu, uvrtanje zgloba šake).

3.    CHUDAN TSUKI USHIRO KIRIOTOSHI
(Udarac pesnicom u pleksus, bacanje povlačenjem unazad).

4.    CHUDAN TSUKI UDEGARAMI
(Udarac pesnicom u pleksus, bacanje unazad ključ polugom na savijenom laktu).

5.    CHUDAN TSUKI HIJIKIMEOSAE
(Udarac pesnicom u pleksus, obaranje polugom na laktu i gušenjem).

6.    YOKOMENUCHI SUMIOTOSHI
(Kružni udarac bridom šake, bacanje u ugao).

7.    SHOMENUCHI  KOKYUNAGE
(Udarac bridom šake odozgo, bacanje uklapanjem).

USHIRO WAZA

1.    KATATE TORI KUBESHIME IKYO
(Hvat za ruku i gušenje otpozadi, prva kontrola na ruci koja hvata ruku).

2.    KATATE TORI KUBESHIME IKYO 2
(Hvat za ruku i gušenje otpozadi, prva kontrola na ruci koja guši izvedena sa spoljne strane).

BUKI WAZA

1.    YOKOMENUCHI IKKYO
     (Kružni bod nožem odozgo, prva kontrola).

SUWARI WAZA

1.    RYOTE TORI TENCHINAGE
(Hvat sa dve za dve ruke, bacanje nebo-zemlja).

2.    MUNE TORI NIKYO
(Hvat za prsa, druga kontrola).


Povezani tekstovi