Kako izgleda aikido trening?

Struktura aikido treninga sastoji se iz nekoliko celina. Svako može intenzitet bilo kog dela treninga prilagoditi sebi, prema svojim mogućnostima.


Pripremni deo (aiki taiso)


Prvo se rade vežbe zagrevanja. Svrha zagrevanja je da pripremite svoje telo za fizičke aktivnosti. Zagrevanje se uglavnom koristi za povećanje tjelesne temperature, povećanje brzine otkucaja srca i disanja, a takođe vam pomaže da se mentalno pripremite za vežbanje. U treningu aikidoa minimalni set vežbi se tačno zna, i podrazumeva zagrevanje tela od glave do pete. One mogu biti ponekad biti zamenjene sličnima ili dopunjene novim.


Vežbe aikido kretanja (tai sabaki)


U aikidou se koriste specifična kretanja: pravolinijska i kružna, napred i nazad, kao i njihove kombinacije. Uvežbavaju se kao odvojeni pokreti, kao i sa partnerom.

Osnovna kretanja su: okret unazada (ushiro tenkan), ulazak okret (irimi tenkan), klizeće kretanje napred ili nazad (tsugi ashi).

 

Aikido padovi (ukemi waza)

Kako se u jednom delu aikido tehnika primenjuju bacanja, da bi smo sprečili povrede na treningu uvežbavamo razne tehnike bezbednog padanja. One se vrlo brzo nauče u osnovnom obliku i svako može lako da ih savlada, ali kao i u svemu, za njihovo usavršavanje do perfekcije potrebno je malo duže vreme.

Osnovni padovi su:

Pad napred koga radimo kada nam partner ravnotežu napred i prinuđeni smo da ga primenimo na način da se meko (bezbolno) kotrljamo preko podloge i opet se nađemo čvrsto na svojim nogama.

Pad nazad primenjujemo kada smo aikido tehnikom izgubili ravnotežu unazad, i meko se kotrljamo unazad tako da se opet vratimo u stabilan položaj.

Pored ovih, kasnije se uče i mnoge druge vrste padova.


Aikido tehnike 

U aikidou nema napada ni agresije. Primenjujući tehnike iskorišćavamo pravac, smer i intenzitet napada, tako da ga preusmerimo primenjujući neki od modela, tako da ga neutrališemo: bacanjem, bolnom polugom i završnom kontrolom.


Ne postoji namera da se napadač povredi. Pa kako onda treniramo?


Prvo trener pokaže pravilno izvođenje aikido tehnike, a zatim objasni najvažnije delove i ukaže na najčešće greške, koje se mogu pojaviti. Partneri prilaze jedan drugom i počinju da ponavljaju ono što je pokazano. Trener obilazi salu, i nadgleda čitav proces. Ako je potrebno daje odgovarajuće sugestije.


Osnovni sistem vežbanja je u paru, i to tako da jedan od partnera vežba odgovarajuću aikido tehniku, i za njega se kaže da daje tehniku, a drugi igra ulogu napadača izvodeći unapred određeni napad. Intenzitet i brzina napada se prilagođavaju trenutnom nivou znanja partnera koji uči određenu tehniku. Posle nekoliko takvih vežbi, uloge se menjaju.


Vremenom, kako aikidoke (vežbači) napreduju, brzina i intenzitet se postepeno podižu na viši nivo.
Kasnije se trenira i sa dva ili više partnera koji igraju ulogu napadača, kao i slobodne tehnike (nisu unapred utvrđene) od napada čija priroda, intenzitet, pravac i vrsta nam nisu unapred poznati.


Vežbe istezanja


Na kraju se rade vežbe statičnog istezanja, kojima se povećava protok krvi u mišićima i povećava fleksibilnost. Istezanjem se doprema više kiseonika i hranljivih materija u mišiće i ubrzava oporavljanje mišića nakon vežbanja.


Zaključak


Nadam se da sam uspeo da Vam objasnim u kratkim crtama kako izgleda jedan tipičan aikido trening. Naravno, tu ima još mnogo detalja, a mnogo više, i mnogo zanimljivog možete saznati na samom treningu.

[calltoaction title="Besplatni aikido trening!" button_text="PRIJAVI SE " button_link="kontakt" button_background="#e51736"]Aikido je borilačka veština samoodbrane, koja je odlična i za rekreaciju. Nisu potrebne posebne fizičke sposobnosti. Svi mogu trenirati : učenici, studenti, zaposleni i penzioneri, žene i muškarci.[/calltoaction]

Povezani tekstovi